Διεθνές δελτίο ταυτότητας FIVA

Η FIVA ορίζει ένα κλασικό όχημα ως ένα μηχανικά προωθούμενο οδικό όχημα:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Εάν η αίτηση γίνει αποδεκτή, προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, καταβληθούν τα τέλη και το όχημα έχει ελεγχθεί από εκπρόσωπο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κλασικών Οχημάτων (CFCV), θα εκδοθεί κάρτα αναγνωριστικού FIVA.
2. Το αναγνωριστικό FIVA ισχύει για 10 χρόνια ή έως ότου αλλάξει η ιδιοκτησία του οχήματος, όποιο συμβεί πρώτο. Τα αναγνωριστικά FIVA δεν μεταβιβάζονται. Εάν γίνει αλλαγή ιδιοκτησίας, ο νέος κάτοχος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για νέα κάρτα.
3. Τα αναγνωριστικά FIVA παραμένουν ιδιοκτησία της FIVA και πρέπει να επιστραφούν στο CFCV ή στη FIVA κατόπιν αιτήματος.
4. Το CFCV είναι εξουσιοδοτημένο να εκδίδει αναγνωριστικά FIVA μόνο σε ιδιοκτήτες οχημάτων που είναι ταξινομημένα στο όνομα του αιτούντος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Εάν είναι διαθέσιμο, παρακαλείστε να παρέχετε ένα αντίγραφο του εγγράφου εγγραφής με την αίτησή σας FIVA.
5. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση της Αίτησης αναγνωριστικού FIVA και αναγνωρίζει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.
6. Η ηλεκτρονική ή έντυπη αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη του οχήματος για να θεωρείται έγκυρη.
7. Απαιτείται η επιθεώρηση των οχημάτων από ανεξάρτητο ειδικό που ορίζεται από το CFCV.
8. Θα πρέπει να περιμένετε 10 ημέρες από την ημερομηνία ελέγχου του οχήματός σας για την έκδοση της κάρτας αναγνωριστικού. Εάν χρειάζεστε πιο γρήγορα την κάρτα αναγνωριστικού σας, επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας για συντονισμό.
9. Το αναγνωριστικό FIVA προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης. Η κάρτα δεν εγγυάται τη γνησιότητα του οχήματος και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς ή για απόδειξη του ιστορικού του οχήματος. Η FIVA και η CFCV δεν φέρουν ευθύνη σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος βασιστεί στις πληροφορίες που περιέχονται στην κάρτα αναγνωριστικού.

Το L.I.K.O.K μπορεί να σας βοηθήσει με την αίτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο likokclub@cytanet.com.cy, τηλέφωνο +35725393912 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας εδώ.

εγγραφείτε για ενημερώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δ. Α’ Βιομηχανική Περιοχή,
Επιμηθέως
3056 Λεμεσός, Κύπρος
Τ. +357 25393912
e.likokclub@cytanet.com.cy

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright © 2022 Cyprus Historic & Classic Vehicles Club. All Rights Reserved.

X
To top